Telefonní seznam úřadů a organizací města

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Odbor sociálních věcí a školství
JUDr. Vít Fikar
Vedoucí odboru
569 497 250
Odbor sociálních věcí a školství
Úsek sociálních služeb a prevence
Petra Čapková
Veřejný opatrovník
569 497 270
Úsek sociálních služeb a prevence
Mgr. Petr Fichtner, DiS.
Veřejný opatrovník, institut zvláštního příjemce, výdej receptů a žádanek - návykové látky
569 497 251
Úsek sociálních služeb a prevence
Bc. Petra Kučerová, DiS.
Veřejný opatrovník
569 497 263
Úsek sociálních služeb a prevence
Ing. Lenka Rajdlová
Veřejný opatrovník
569 497 263
Úsek sociálních služeb a prevence
Mgr. Renata Součková, DiS.
Sociální pracovník
569 497 291
Úsek sociálních služeb a prevence
Mgr. Marek Topolovský
Vedoucí úseku, sociální kurátor, výkon samosprávných činností v sociální oblasti
569 497 143
Úsek sociálních služeb a prevence
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Mgr. Michaela Janáčková
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory
569 497 253
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Mgr. Petra KrédlováDiS.
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory
569 497 254
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Eva Kubátová, DiS.
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, osvojení a výkon náhradní rodinné péče
569 497 258
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Bc. Marie Milichovská
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory
569 497 260
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Bc. Petra Obrtalová
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory
569 497 261
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Bc. Marcela Slavíčková
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory
569 497 249
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Bc. Marcela Šteidlová
Vedoucí úseku SPOD, kurátor pro mládež, trestná činnost a přestupky mladistvých a nezletilých, výchovné problémy
569 497 264
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Bc. Monika Valecká, DiS.
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory, osvojení a výkon náhradní rodinné péče
569 497 285
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Bc. Soňa Veselá, DiS.
Výkon sociálně-právní ochrany dětí, osvojení a výkon náhradní rodinné péče
569 497 269
Úsek sociálně právní ochrany dětí
Úsek školství
Bc. Petra Hoffmanová
569 497 351
Úsek školství
Bc. Jana Králová
Vedoucí úseku, výkon samosprávných úkolů a státní správy, vyplývajících ze školského zákona - základní a mateřské školy zřizované městem Havlíčkův Brod, Základní umělecká škola J. V. Stamice, AZ Centrum - Středisko volného času
569 497 352
Úsek školství
Marie Švecová
Výkon státní správy vyplývající ze školského zákona, rozpočet finančních prostředků státního rozpočtu, výkaznictví, přestupky na úseku školství
569 497 356
Úsek školství