Bc. Jana Králová

Vedoucí úseku, výkon samosprávných úkolů a státní správy, vyplývajících ze školského zákona - základní a mateřské školy zřizované městem Havlíčkův Brod, Základní umělecká škola J. V. Stamice, AZ Centrum - Středisko volného času
Úsek školství