Bc. Marcela Slavíčková

Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory
Úsek sociálně právní ochrany dětí