Bc. Marcela Šteidlová

Vedoucí úseku SPOD, kurátor pro mládež, trestná činnost a přestupky mladistvých a nezletilých, výchovné problémy
Úsek sociálně právní ochrany dětí