Bc. Marcela Šteidlová

Výkon sociálně-právní ochrany dětí, trestná činnost a přestupky mladistvých a nezletilých, výchovné problémy, trestná činnost páchaná na dětech, kurátor pro mládež
Úsek sociálně právní ochrany dětí