Bc. Monika Valecká, DiS.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí, kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory, osvojení a výkon náhradní rodinné péče
Úsek sociálně právní ochrany dětí