Mgr. Petr Fichtner, DiS.

Veřejný opatrovník, institut zvláštního příjemce, výdej receptů a žádanek - návykové látky
Úsek sociálních služeb a prevence