Mgr. Marek Topolovský

Vedoucí úseku, sociální kurátor, výkon samosprávných činností v sociální oblasti
Úsek sociálních služeb a prevence