Eva Kubátová, DiS.

Výkon sociálně-právní ochrany dětí, osvojení a výkon náhradní rodinné péče
Úsek sociálně právní ochrany dětí