|

Název: Anděl na drátě, z. ú.
Sídlo: Karlovo náměstí 84, 547 01 Náchod
Organizační forma: ústav
IČ: 066 16 917
Bankovní spojení:  
Statutární zástupce: Martina Galbová 
Telefon / Fax: 731 100 122, 774 705 824
E-mail:  
Web:

www.andelnadrate.cz

Poslání organizace

- zvyšovat kvalitu života osob vystavených stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností,

- nepřetržitou technickou podporou a kvalifikovanými pracovníky zajišťovat nebo zprostředkovat dostupnou pomoc a tím přispět ke snížení jejich zdravotních a sociálních rizik a k eliminaci izolace.

 

Služba vychází z přání, představ a cílů každého jedince s respektem k zachování jeho svobodné vůle, individuálního a nediskriminujícího přístupu.

V reálném životě to znamená, že uživatel tísňové péče může dál žít ve svém přirozeném prostředí se zachováním důstojného a plnohodnotného života. Služba tak zvyšuje pocit bezpečí a poskytuje jistotu zprostředkování nebo zajištění adekvátní pomoci v nenadálých situacích ohrožujících jeho zdraví nebo život.

 

Charakteristika organizace

TÍSŇOVÁ PÉČE ANDĚL NA DRÁTĚ je nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností poskytovaná na základě uzavřené smlouvy uživatelům po celé ČR.

 

 

 

Postranní menu