Telefonní seznam úřadů a organizací města

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Úsek dopravy a pozemních komunikací
Jiří Bárta
Zvláštní užívání a uzavírky komunikací, dopravní značení
569 497 319
Úsek dopravy a pozemních komunikací
Veronika Nováková
Zvláštní užívání a uzavírky komunikací, dopravní značení
569 497 309
Úsek dopravy a pozemních komunikací
Bc. Jana Sobotková, DiS.
Zvláštní užívání a uzavírky komunikací, dopravní značení
569 497 328
Úsek dopravy a pozemních komunikací