Veronika Nováková

Zvláštní užívání a uzavírky komunikací, dopravní značení
Úsek dopravy a pozemních komunikací