Městský úřad

Projekty podpořené EU

Výpis článků

Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod

Vybudování MŠ Havlíčkův Brod Konečná

Denní stacionář Na Výšině, Havlíčkův Brod

Rekonstrukce chodníků – lokalita Výšina, Havlíčkův Brod

Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova

Rekonstrukce chodníků - ul. Kokořínská a Na Spravedlnosti, Havlíčkův Brod

Nová učebna ZŠ Konečná – brána do světa jazyků

Komunitní plánování sociálních služeb v letech 2017 – 2019

Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod II

Rekonstrukce střešního pláště Štáflovy chalupy

Základní škola Nuselská – přírodovědné centrum

Protipovodňová opatření pro město a ORP Havlíčkův Brod

Zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Havlíčkův Brod - vybavení sběrného dvora

Tvorba strategických dokumentů pro město Havlíčkův Brod

Územní studie veřejného prostranství, Havlíčkův Brod

Analýza rizik starých ekologických zátěží „Zetor“ a „Cihlář“ v katastru města Havlíčkův Brod

Cyklostezka podél I/38, Havlíčkův Brod, Masarykova

Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Havlíčkův Brod

Podpora sociální práce ve městě Havlíčkův Brod

Podpora vzdělávání - MAP ORP Havlíčkův Brod

Postranní menu