Odborné učebny základní školy Konečná, Havlíčkův Brod 

 

Projekt „Odborné učebny základní školy Konečná, Havlíčkův Brod“ je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22_112/0001331

 

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program 2021- 2027

Priorita 4: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a 

                   rozvoj kulturního dědictví

Specifický cíl IROP 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy

                                        a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro

                                        distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Číslo výzvy ŘO IROP: 112. výzva IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (PR)

 

Datum zahájenírealizace projektu:            1. 1. 2022

Datum ukončení realizace projektu:      31. 10. 2025

                          

Celkové způsobilé výdaje projektu:

 50 000 000,00 Kč

Dotace (EU, národní zdroje)

  40 000 000,00 Kč

Spolufinancování města:

  10 000 000,00 Kč

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání dětí na základní škole prostřednictvím investice do výstavby nového pavilonu. Ten stávající, vystavěný v roce 1980 z ezalitových desek, je v havarijním stavu a jeho další využívání není možné z hygienických, bezpečnostních a kapacitních důvodů.

V rámci realizace projektu bude nejprve přistoupeno k demolici starého pavilonu základní školy a následně k výstavbě nové čtyřpodlažní budovy, která bude propojena spojovacími krčky s mateřskou školou, tělocvičnou a 2. stupněm základní školy. Vybavená bude odbornými učebnami splňující požadavky na zajištění kvalitní výuky s důrazem na polytechnické dovednosti, přírodní vědy, práci s digitálními technologiemi a znalost cizích jazyků. Samozřejmostí je zajištění bazbariérovosti všech nových prostor základní školy.