Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

 

Projekt: „Zelená střecha ZŠ Wolkerova, Havlíčkův Brod“

Identifikační číslo žádosti: 5211000172

 

Číslo výzvy: 10/2021

Prioritní oblast: 1. Voda

Podoblast: 1.5 Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích

Podporované aktivity: 1.5.E Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obcí (financováno z NPO)

 

Předpokládané datum zahájení realizace projektu:         07/2023

Předpokládané datum ukončení realizace projektu:        08/2023

                           

Celkové způsobilé výdaje projektu:

6 155 999,- Kč

Dotace (EU, národní zdroje)

6 155 999,- Kč

Spolufinancování města:

 1 292 760,- Kč

 

Cíl projektu: 

V projektu je řešena změna stávající stavby a to rekonstrukce části střechy na základní škole Wolkerova, která bude realizována jako tzv. „zelená střecha“. Na střechách, jichž se „ozelenění“ týká, se odstraní původní střešní plášť a na stávající nosnou konstrukci (železobetonové panely) bude provedena skladba zelené extenzivní střechy. Nové střešní vtoky, kterými se střechy odvodní, se napojí na stávající vedení.

Toto opatření bude přínosem pro ekologii, neboť zeleň na střechách pomáhá výrazně redukovat znečištění vzduchu městského prostředí. Od instalace zelené střechy si slibujeme větší tepelnou stabilitu budovy, snížení tepelné ztráty a ochranu nosné konstrukce a hydroizolace proti UV záření. Kromě snížení tepelných ztrát dojde i ke zmenšení odtoku srážkové vody do kanalizační sítě. Stavba bude mít pozitivní vliv na životní prostředí především z důvodu zlepšení mikroklimatu v dané lokalitě.