Havlíčkův Brod Územní plán - jednotný standardHavlíčkův Brod Územní plán – jednotný standard

 

 

 

 

Projekt: „Havlíčkův Brod Územní plán – jednotný standard“ je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/23_076/0002597

 

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program 2021- 2027

Priorita: Zlepšení výkonu veřejné správy

Specifický cíl IROP: 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a  

                                          veřejné orgány

Číslo výzvy ŘO IROP: 76. výzva IROP – Standardizace územních plánů – SC 1. 1 (PR)

 

Datum zahájení realizace projektu:         31. 1. 2023

Datum ukončení realizace projektu:       31. 12. 2027

                          

Celkové způsobilé výdaje projektu:

454 108 Kč

Dotace (EU, národní zdroje)

 385 992 Kč

Spolufinancování města:

   68 116 Kč

 

Cíl projektu:

 V projektu „Havlíčkův Brod Územní plán – jednotný standard“ se jedná o převod stávajícího Územního plánu Havlíčkův Brod do jednotného standardu platného pro celou Českou republiku. Tato konverze je pro územní plány, které nejsou v jednotném standardu dle vyhlášky 418/2022 Sb., nutná ze zákona a bez ní od 1. 1. 2023 není možné pořídit jakoukoli změnu územního plánu.

Územní plán je on line dostupný široké laické i odborné veřejnosti. Přínosů digitalizace tak mohou využívat všechny skupiny obyvatel. Konverzí do jednotného standardu se toto využití ještě zkvalitní a prohloubí.