Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech 

PROJEKT: 

„Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech“

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Město Havlíčkův Brod

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Vítězslav Pavel, VDG Projektování s.r.o.

DODAVATEL: BMVstav s.r.o.

MÍSTO REALIZACE: Termesivy, místní část Havlíčkova Brodu

CELKOVÉ náklady: 4 722 675,01 Kč

dotace: 2 000 0000 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 16. 6. 2022

Cíl akce (projektu):  celková rekonstrukce požární nádrže - odbahnění, výstavba sdruženého objektu, dosypání a opevnění břehů a hráze, výstavba opěrné zdi a vybudování zpevněného sjezdu do zátopy.

 

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:

 

 

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

 

 

 

STAV PO REALIZACI: