V následujícím přehledu dostanete odpovědi na základní otázky týkající se přihlašování a převodů vozidel po 1. lednu 2015:

 

 

Chci odhlásit vozidlo na nového provozovatele

Mám vozidlo na sebe v tzv. polopřevodu

Mám vozidlo dočasně vyřazeno před 30. červnem 2013

Mám vozidlo dočasně vyřazeno po 30. červnu 2013

Mám vozidlo dočasně vyřazeno a současně je v polopřevodu na mě

Poplatky za zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel

 


 

 

 

 

1. Chci odhlásit vozidlo na nového provozovatele. 

Co pro to musím udělat?

 

Možnosti:

 

 1. Oba dva (jak prodávající, tak kupující)se dostavíte společně na místně příslušný úřad z pohledu prodávajícího. Podáte společně žádost. Dojde k přeregistraci na kupujícího. Kupující už na svůj úřad nejde.

 

 1. Pokud přijde na úřad pouze jeden (buď prodávající nebo jen kupující) musí nepřítomný zmocnit „plnou mocí s úředně ověřeným podpisem“ přítomného k vykonání převodu.

 

 1. Oba dva (jak prodávající, tak kupující) se mohou nechat zmocnit třetí osobou. Ta musí mít „plné moci s úředně ověřenými podpisy“ od obou žadatelů.

 

Nezbytné doklady a dokumenty:

 

1.      Občanský průkaz (doklad o pobytu – pouze pro cizince)

 

2.      Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru vozidel

 

3.      Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla, popřípadě další 

 1. doklady vystavené k vozidlu – příloha k LPG atd.)

 

5.      Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)

 

6.      Protokol o evidenční kontrole vozidla – na kupujícího – platnost 14 dní.

 

 


 

2. Mám vozidlo na sebe v tzv. polopřevodu.

Co musím udělat pro doregistrování?

 

Do 30. června 2015 musíte vozidlo na svoji osobu doregistrovat.

 

Nezbytné doklady a dokumenty:

 

 1. Občanský průkaz (doklad o pobytu – pouze pro cizince).

 

 1. Doklady k vozidlu (viz výše).

 

 1. Doklad o pojištění (tzv. zelená karta).

 

 1. Protokol o evidenční kontrole na vás.

 

 1. Doklad o platné technické prohlídce.

 

 1. Plnou moc, pokud se převodu neúčastníte osobně.

 

 


 

 

3.  Mám vozidlo dočasně vyřazeno před 30. červnem 2013.

Co mám s takovým vozidlem dělat?

 

Možnosti:

 

Chci ho začít provozovat 

 

Do konce roku 2015 ukončit dočasné vyřazení. K tomu je třeba technický průkaz, platná technická prohlídka, zelená karta o pojištění)

 

Chci ho nadále nechat dočasně vyřazené 

 

Do konce roku 2015 přijít na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití.

 

Co se stane pokud s takovýmto vozidlem nebudu nic dělat?

 

Pokud jednu z těchto možností neuděláte, vozidlo administrativně zanikne a nepůjde už přihlásit. Pozor nezbavujete se tím povinnosti toto vozidlo ekologicky zlikvidovat přes pověřené vrakoviště.

 

 

 


 

 

 

4.  Mám vozidlo dočasně vyřazeno po 30. červnu 2013.

Co mám s takovým vozidlem dělat?

 

 

 Možnosti:

 

Chci ho začít provozovat 

 

Do konce roku 2015 ukončit dočasné vyřazení. K tomu je třeba technický průkaz, platná technická prohlídka, zelená karta o pojištění)

 

Chci ho nadále nechat dočasně vyřazené 

 

Do konce roku 2015 přijít na úřad a sdělit, kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití.

 

Co se stane pokud s takovýmto vozidlem nebudu nic dělat?

 

Pokud jednu z těchto možností neuděláte, vozidlu nehrozí administrativní zánik, ale  vystavujete se finanční sankci. 

 

 

 


 

 

5. Mám vozidlo dočasně vyřazeno a současně je v polopřevodu na mě.

 

Co mám s takovým vozidlem dělat?

 

Do 30. června 2015 musíte vozidlo na svoji osobu doregistrovat. 

 

Co se stane pokud s takovýmto vozidlem nebudu nic dělat?

 

Pokud vozidlo nedoregistrujete dojde k administrativnímu zániku vozidla. Pozor nezbavujete se tím povinnosti toto vozidlo ekologicky zlikvidovat přes pověřené vrakoviště.

 

 

  

 

Poplatky za zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li:

 

 

 • Motocykl do 50 cm3                                                                                                Kč       300

 

 • Motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním 
  vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky                           Kč       500

 

 • Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly                                                                 Kč       800

 

 • Přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně                                                         Kč       500

 

 • Přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti                                                                    Kč       700

 

 • Vyřazení vozidla z provozu                                                                                      Kč       200

 

 • Vydání tabulky registrační značky za každou tabulku                                            Kč       200 

 

 • Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel                       Kč        50

 

 

EKO poplatky

 

10 000,- Kč - EURO 0 nebo bez 

 

 5 000,- Kč - EURO 1

 

 3 000,- Kč - EURO 2 

 

Vozidla s EURO 3 a výš eko-poplatek neplatí.

 

Poplatky platí kupující před provedením převodu.

Postranní menu