Telefonní seznam úřadů a organizací města

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Ekonomický odbor
Ing. Josef Jukl, MPA
Vedoucí odboru
569 497 230
Ekonomický odbor
Úsek pronájmů a prodejů
Štěpánka Balounová
569 497 364
Úsek pronájmů a prodejů
Petra Bednářová
569 497 272
Úsek pronájmů a prodejů
Lada Beránková
569 497 176
Úsek pronájmů a prodejů
Helena Brečková
569 497 362
Úsek pronájmů a prodejů
Ing. Markéta Firychová
Vedoucí úseku
569 497 177
Úsek pronájmů a prodejů
Ivana Petrlíková
569 497 180
Úsek pronájmů a prodejů
Kateřina Žáková
569 497 365
Úsek pronájmů a prodejů
Úsek evidenčně-právní
Erika Nováková
569 497 174
Úsek evidenčně-právní
Martin Stehno
569 497 273
Úsek evidenčně-právní
Úsek správy daní a poplatků
Ing. Libuše Dvořáková
Vedoucí úseku
569 497 232
Úsek správy daní a poplatků
Lenka Jonáková
569 497 244
Úsek správy daní a poplatků
Petra Kolářová
569 497 243
Úsek správy daní a poplatků
Hana Lýrová
569 497 234
Úsek správy daní a poplatků
Štefánia Pekařová
569 497 237
Úsek správy daní a poplatků
Ing. Nikola Příbramská
569 497 282
Úsek správy daní a poplatků
Eva Raušová
569 497 236
Úsek správy daní a poplatků
Úsek všeobecné účtárny
Daniela Bártová
569 497 179
Úsek všeobecné účtárny
Monika Dočkalová
569 497 310
Úsek všeobecné účtárny
Miroslava Klofáčová
569 497 310
Úsek všeobecné účtárny
Miluše Krpálková
569 497 239
Úsek všeobecné účtárny
Radka Tomšovská
569 497 242
Úsek všeobecné účtárny
Miroslava Tvrdíková
Vedoucí úseku
569 497 231
Úsek všeobecné účtárny