Pozor při nákupu a montáži tažných zařízení na vozidla

Z celkového počtu  registrovaných motorových vozidel je poměrně značná část vybavena tažným zařízením. Majitelé vozidel, kteří si zakoupí tažné zařízení mají ze zákona č. 56/2001 Sb., ustanovení § 12 za povinnost nechat si toto zařízení zaevidovat   jako součást vybavení motorového vozidla u příslušného  pověřeného Městského úřadu – odboru dopravy  - a zároveň  zapsat do technického průkazu vozidla na které bylo tažné zařízení namontováno.

Od 1.4. 2003 by každý prodejce tohoto zařízení měl zákazníkovi dodat výrobcem řádně vyplněný typový list, který je osvědčením, že tažné zařízení je schválené Ministerstvem dopravy. Jen takto schválené tažné zařízení lze bez problému zaevidovat, v opačném případě nastanou  pro žadatele při zaevidování problémy.

Jestliže jsme se rozhodli na svůj vůz zakoupit nové  tažné zařízení a chceme-li se vyhnout, a to jistě chceme,  problémům při jeho zaevidování, mějme na paměti následující zásady :

 

Na trhu je v současné době velké množství tažných zařízení různých výrobců i samovýrobců, kteří však nemají k této činnosti typové schválení Ministerstvem dopravy.Rovněž tak tažná zařízení převážená k nám ze sousedního Polska nej-sou v některých případech u nás schválena. Přitom zákazníka obyčejně zláka nízká cena těchto výrobků. Ve finále se však takováto koupě vymstí. I zde platí ono baťovské : nejsme tak bohatí, abychom si kupovali levné věci!Mnohdy již zdánlivě pro nás solidní cena je  podezřelá.

 

Tažné zařízení musí být vyrobeno přímo na typ vozidla, na které ho chceme namontovat. Dbáme na souhlas značky vozidla, provedení karoserie, (např. hatchbac), popřípadě hodnotu obsahu vozidla.

 

Typový list by měl být vyplněn přímo výrobcem, nikoliv prodávajícím.V praxi to však funguje tak, že některé výrobní firmy ponechávají jistá  data k vyplně-ní prodejci. Na něm a jeho korektnosti záleží, zda potřebné vyplní v souladu s oprávněním výrobce, neb ve snaze za každou cenu prodat uvede fiktivní údaje.

 

I samotná montáž tažného zařízení má být provedena firmou, která je zase po-

věřena výrobcem.

Pokud však přesto dojde k montáži dílnou, která toto pověření nemá, ne-

bo si montáž provede sám majitel, je nutno získat potvrzení techniků STK, že montáž proběhla v pořádku , zařízení je bezpečné a funkční.

 

PAMATUJ!

 

Že nejlepší radou  při koupi nového tažného zařízení v daném případě je možnost nahlédnutí do internetových stránek Ministerstva dopravy. (www.mdcr.cz). Otázkou je, zda tuto možnost má každý potenciální zájemce o nové tažné zařízení. Pokud tomu tak není může se zájemce informovat na evidenci vozdle odboru dopravy. Na stránkách si vyhledáme schváleného výrobce tažného zařízení pro náš vůz, jakož i jím pověřenou montážní firmu. Rovněž jsou zde uvedeny vzory vyplnění typových listů těch firem, které mají výrobu tažných zařízení schválenu Ministerstvem dopravy

 

Pokud použijeme tažné zařízení z jiného vozidla, je nutno při zapsání předložit  mino jiné originál  technického  průkazu vozidla, ze kterého bylo demontováno.Není-li toto vozidlo trvale vyřazeno z provozu, je nutno tažné zařízení z jeho výbavy odhlásit a teprve potom převést do technického průkazu vozidla, na které má být namontováno. Montáž musí být doložena potvrzením  odborné montáže a stavu tažného zařízení ve zkušební stanici STK v rozsahu pravidelné technické prohlídky.

 

POZOR!!! Vyvarujme se získat tažné zařízení bez dokladů někde na vrakovišti či burze. Pořizovací cena je obyčejně velmi nízká, ale za pár dnů 

při zaevidování na odboru dopravy může vystoupat překvapivě vysoko a ve finále nepříjemně draho. V tomto případě musí nešťastný kupující absol-

vovat některý z  následujících úkonů :

 

a)    Získat vyjádření výrobce k tažnému zařízení ( pokud ho vůbec kupující na  tažném zařízení zjistí)

                                                      n e b o 

b)    provést identifikaci tažného zařízení v pověřené zkušebně neb dle 

údajů z archívu pověřené zkušebny – výzkumného ústavu .

     

c)     Získat potvrzení o  odborné montáži a stavu tažného zařízení  ve    

zkušební stanici STK v rozsahu pravidelné technické prohlídky.

 

Pokud kupující s úspěchem absolvuje některý ze  shora uvedených bodů, (identifikace, prohlídky či potvrzení se nevydávají zdarma), zjistí nakonec, že ve finále za starý, zpočátku levný vrak  zaplatil více jak za  zbrusu nové tažné zařízení.

Postranní menu