Městský úřad

Živnostenský úřad

Vítejte na stránkách Obecního živnostenského úřadu Havlíčkův Brod, který vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů.

Plní funkci Centrálního registračního místa (CRM), vede agendu zemědělských podnikatelů v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a zajišťuje činnost Czech Pointu.

Postranní menu