Z důvodu opravy hráze rybníka bude v termínu:

1. dubna - 31. srpna 2024


uzavřena komunikace III/03811 v obci Baštínov.

Obousměrná objízdná trasa bude vedena z obce Vysoká po silnici č. III/03811 do obce Šlapanov, dále po silnici č. II/350 přes obce Smilov a Pozovice až do obce Štoky, dále po silnici č. I/38 do Havlíčkova Brodu na křižovatku silnic č. I/38 a č. III/03811

Provoz veřejné linkové osobní dopravy:
Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 760080/1, 3, 7, 9, 10, 12, 13 a 14 bude vedena ze silnice III/03811 – dále I/38 JV obchvat Havlíčkova Brodu – III/03813 – III/03810 – III/03814 – Herlify – Mírovka – MK Mírovka-Baštinov – III/03811 – dále v původní trase. (+3 km)
Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 600080/101, 105 a 106 a 760080/2, 4, 6, 11, 15 a 16 bude vedena ze zastávky „Havlíčkův Brod,,Dopravní terminál“ – MK 5. května – III/03810 Mírová - III/03814 – Herlify – Mírovka – MK Mírovka-Baštinov – III/03811 – dále v původní trase. (+1 km)
Obousměrná objízdná trasa pro vozidla VLOD zajišťující spoje 600080/104 a 760080/5 a 8 bude vedena ze zastávky „Havlíčkův Brod,,Stavební škola“ – kruhový objezd nebo MK Bezručova – MK Nádražní - III/03810 Nádražní/Bělohradská/Mírová - III/03814 – Herlify – Mírovka – MK Mírovka-Baštinov – III/03811 – dále v původní trase. (+1,5 km)
Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění zastávky VLOD: zastávka „Baštinov,,rozvodna“ bude po dobu trvání uzavírky dočasně přemístěna na stávající zastávku „Baštinov“.

Provoz městské hromadné dopravy:
Linka č. 5 ukončena na zastávce Futaba a zastávky Baštínov směr Mírovka, Baštínov směr DT a Mírovka nebudou obsluhovány. Uzavírka si nevyžádá dočasné přemístění zastávek.

 

Odbor dopravy
MÚ Havlíčkův Brod
kontakt p. Sobotková, tel.: 569 497 316

Postranní menu