Usnesení zastupitelstva města č. 192/23 ze dne 30.10.2023:

Střednědobý výhled rozpočtu města Havlíčkův Brod pro období 2024-26

Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje dokument Střednědobý výhled rozpočtu pro období 2024-26 (podkladová příloha č. 80066). Zastupitelstvo ukládá radě města řídit a aktualizovat dlouhodobé plánovací dokumenty (strategický plán, plán obnovy a rozvoje majetku města), smluvní závazky, změny rozpočtu, návrhy rozpočtu a hospodaření města v souladu se schváleným Střednědobým výhledem rozpočtu 2024-26. 

Postranní menu