Ve dnech

1. července - 27. srpna 2024

bude probíhat oprava povrchu komunikace Wolkerova. Po celou dobu oprav bude komunikace uzavřena pro veškerou dopravu, včetně křižovatky Wolkerova - Zahradnického.

Uzavírka se nedotkne MHD a není stanovena objízdná trasa.

Odbor dopravy
MÚ Havlíčkův Brod
informace p. Nováková, tel. 569 497 309

Postranní menu