Telefonní seznam úřadů a organizací města

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Oddělení řízení projektů
Ing. Jana Deveci
569 497 139
Oddělení řízení projektů
Ing. Marie Kudrnová
Vedoucí oddělení
569 497 149
Oddělení řízení projektů
Ing. Markéta Míšková
569 497 371
Oddělení řízení projektů
Petra Šromová
569 497 367
Oddělení řízení projektů