Ing. Marie Kudrnová

Vedoucí oddělení
Oddělení řízení projektů