Telefonní seznam úřadů a organizací města

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Personálně mzdové oddělení
Ing. Petra Schwarzová
569 497 233
Personálně mzdové oddělení
Hana Škramovská
569 497 107
Personálně mzdové oddělení