Kontakt na osoby vykonávající agendu sociálně-právní ochrany dětí, opatrovnictví:

Renata Hálová, DiS. - tel.: 569 497 254, e-mail: rhalova%z%muhb.cz 

Mgr. Michaela Janáčková - tel.: 569 497 253, e-mail: mjanackova%z%muhb.cz

Bc. Marie Milichovská - tel.: 569 497 260, e-mail: mmilichovska%z%muhb.cz

Bc. Petra Obrtalová - tel.: 569 497 261, e-mail: pobrtalova%z%muhb.cz

Bc. Marcela Slavíčková - tel.: 569 497 249, e-mail:mslavickova%z%muhb.cz

Bc. Monika Valecká, DiS. - tel.: 569 497 259, e-mail: mvalecka%z%muhb.cz

 

Sociálně-právní ochrana dětí je odvětví veřejného práva. Podrobně je upravena v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Některá další opatření sociálně-právní ochrany jsou obsažena v řadě dalších právních předpisů, jedná se například o Občanský zákoník, Občanský soudní řád, Zákon o výkonu ústavní a ochranné výchovy, Zákon o soudnictví ve věcech mládeže a další.
Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči. Sociálně-právní ochrana je poskytována všem dětem "bez rozdílu" do jejich 18 let věku a je bezplatná.

 

Standardy kvality pro výkon sociálně právní ochrany dětí na MěÚ Havlíčkův Brod

 
V současné době probíhá aktualizace standardů do souladu s novelizací zákona o sociálně právní ochraně.

 

Postranní menu