Městský úřad

Projekty podpořené národními dotačními programy

Výpis článků

Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod XIV.

Havlíčkův Brod – Obec přátelská rodině 2021

Rekonstrukce malé vodní nádrže na pozemku parc. č. 569/2 v k.ú. Perknov

Rekonstrukce malé vodní nádrže na pozemku parc. č. 454 v k.ú. Perknov

Dům dostupného bydlení

Lesní tůně na pozemku parc. č. 273/1 v k.ú. Břevnice

Vybudování rybníčku na pozemku parc. č. 457/1 v k.ú. Perknov

Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2021

Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod XIII.

Regenerace sídliště – Doprava v klidu ul. Ledečská, Havlíčkův Brod – I. etapa

Návrh liniové výsadby v k. ú. Havlíčkův Brod, Návrh liniové výsadby v k. ú. Perknov

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2020

Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod XII.

Cyklostezka podél řeky Sázavy za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod

Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod XI.

Ošetření lípy u Sv. Jána a lípy na Rozkošské

Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod X.

Oprava a odbahnění rybníka v Herlifech

Vodovod Jilemník a Vodovod Jilemník – část II.

Postranní menu