Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod XI.MVČR

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra ČR

Program: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2019

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019

 

Příjemce podpory

 

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Poskytnutá částka

275 500,- Kč

Spolufinancování ze zdrojů obecního rozpočtu

  31 150,- Kč

Celkový rozpočet projektu

306 650,- Kč

Stručný obsah projektu:

Letošní projekt navazuje na aktivity, které v projektech z předchozích let zaznamenaly úspěch při začleňování cizinců na území našeho města, a zároveň je doplněn o aktivity, které se snaží ještě více motivovat cizince ke studiu českého jazyka a propojovat tak světy cizinců a majoritní společnosti. Stěžejní část projektu je tak věnována vzdělávání cizinců (děti, mládež, dospělí), neboť neznalost českého jazyka je největší bariérou. Projekt je dále doplněn o aktivity, které cizince dále motivuje k dalšímu studiu. V souvislosti se stále se zvyšujícím počtem cizinců
ze třetích zemí, kteří přichází do Havlíčkova Brodu, a s tím spojených požadavků
na zajištění většího počtu výukových hodin je součástí projektu i dvousemestrální kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka, kterého se zúčastní tři učitelky z místních základních škol a jedna učitelka z místní mateřské školy.

Aktivity projektu:

Výuka českého jazyka dětí na místních základních školách

Kurz českého jazyka pro studenty místních středních škol

Kurz českého jazyka pro dospělé + příprava ke zkoušce A1

Dvousemestrální kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka

Závěrečné vyhodnocení projektu (ověření získaných znalostí, vyhodnocení nejlepších žáků ze ZŠ)

Cíl projektu:

Zvýšit míru integrace cizinců do české společnosti (zejména pomocí kurzů českého jazyka a sociálně kulturních dovedností) a snížit strach a obavy veřejnosti z cizinců ve městě a potlačit xenofobní nálady společnosti.

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Mesteková
Vytvořeno / změněno: 17.4.2019 / 17.4.2019