Regenerace sídliště – Doprava v klidu ul. Ledečská, Havlíčkův Brod – I. etapa