Informace pro veřejnost na základě zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 
 
 

"Informace pro veřejnost" o nebezpečí závažné havárie  a o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie:

Informace pro veřejnost ACO

Zóna havarijního plánování ČEPRO, a.s. - Sklad Šlapanov

Zóna havarijního plánování PRIMAGAS s.r.o. - Sklad LPG Havlíčkův Brod

Postranní menu