Telefonní seznam úřadů a organizací města

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Odbor evidence obyvatel a matrik
Ing. Dagmar Kruntorádová
Vedoucí odboru
569 497 330
Odbor evidence obyvatel a matrik
Úsek matriky
Bc. Alena Doležalová
569 497 342
Úsek matriky
Ilona Pechová
569 497 341
Úsek matriky
Veronika Staňková
569 497 340
Úsek matriky
Mgr. Šárka Vaňková
Vedoucí úseku
569 497 343
Úsek matriky
Úsek dokladů a evidencí
Jitka Buňatová
569 497 338
Úsek dokladů a evidencí
Lenka Plucnarová, DiS.
569 497 335
Úsek dokladů a evidencí
Šárka Prokopová
569 497 336
Úsek dokladů a evidencí
Irena Švecová
Vedoucí úseku
569 497 334
Úsek dokladů a evidencí
Úsek správní a přestupkové agendy
Ivana Čonková
569 497 332
Úsek správní a přestupkové agendy
Bc. Martina Marková
569 497 331
Úsek správní a přestupkové agendy
Dana Rychtecká
569 497 339
Úsek správní a přestupkové agendy
Marta Stojanová
Vedoucí úseku
569 497 333
Úsek správní a přestupkové agendy