Plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod, ORP Havlíčkův Brod

Vznik a existence SPRSS ORP Havlíčkův Brod

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (dále SPRSS) představuje základní strategický dokument, který slouží ke vzniku kvalitní a dostupné sítě sociálních služeb. Komunitní plánování má ve městě Havlíčkův Brod velmi dobrou základnu. V roce 2002 se město Havlíčkův Brod prostřednictvím Kraje Vysočina zapojilo do tzv. „Výcviku k podpoře komunitního plánování“ a tím získala tzv. TRIÁDA (= zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb) licenci k zavedení komunitního plánování v soc. službách. Město Havlíčkův Brod se tak stalo jedním z pilotních projektů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v oblasti komunitního plánování.

V lednu roku 2005 byl vytvořen Komunitní plán sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod
na období let 2005, 2006 a 2007.  Po delší časové odmlce byl ve městě vytvořen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2013-2015 a Akční plán sociálních služeb 2016. V roce 2017 byl Agenturou pro sociální začleňování pro Havlíčkův Brod vytvořen Strategický plán sociálního začleňování pro období 2018 -2021. Současně vznikal v letech 2017 – 2019 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území SO ORP Havlíčkův Brod na roky 2019 – 2021, který navazoval na všechny výše uvedené strategické dokumenty a zároveň kooperoval se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina na období 2016-2020.  Na rozdíl od předešlých strategických dokumentů se však zabýval celým územím ORP Havlíčkův Brod, tedy i všemi 56 obcemi, které do správního obvodu náleží.

Na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Havlíčkův Brod 2019 – 2021, tak plynule navazuje plán na roky 2022 – 2025.

 

Postranní menu