Oblastní charita Havlíčkův BrodNázev: Oblastní charita Havlíčkův Brod
Sídlo: B. Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod
Organizační forma: evidovaná právnická osoba
IČ: 15060233
Bankovní spojení: 2767340237/0100 nebo 2106566677/
Statutární zástupce: Bc. Veronika Vašíčková, ředitelka
Telefon / Fax: 569 426 070
E-mail: sekretariat%z%charitahb.cz
Web: www.hb.charita.cz

Poslání organizace

Poskytovat služby lidem v sociální, hmotné i duchovní nouzi, lidem nemocným a trpícím bez ohledu na rasu, původ a náboženské přesvědčení.

Charakteristika organizace

Oblastní charita Havlíčkův Brod je nestátní nezisková organizace poskytující sociální a zdravotní služby matkám s dětmi, seniorům, lidem se zdravotním či sociálním handicapem, dětem, mládeži, rodinám s malými dětmi a služby v oblasti poradenství.