Telefonní seznam úřadů a organizací města

Organizační složka
Jméno, funkce Telefon E-mail
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Stanislav Benc
Evidence vozidel, zkušební komisaři
569 497 311
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Bc. Monika Beránková
Evidence motorových vozidel
569 497 306
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Jitka Dubnová
Evidence motorových vozidel
569 497 307
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Jan Kubát
Evidence vozidel, zkušební komisaři
569 497 303
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Mgr. Pavel Petr
Vedoucí úseku, evidence vozidel, zkušební komisaři
569 497 302
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Hana Petrová
Evidence motorových vozidel
569 497 305
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel
Michal Šiška
Evidence motorových vozidel
569 497 301
Úsek dopravně správních agend - evidence vozidel