Prokazování existence pojištění odpovědnosti za škodu (povinné ručení)

Informace o změně prokazování existence pojištění odpovědnosti

Dne 1.6.2008 nabývá účinnosti zákon č. 137/2008Sb., kterým byl novelizován zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen „zákon“). Touto novelou dochází mimo jiné ke zjednodušení způsobu prokazování pojištění odpovědnosti. 
Zrušuje se stávající doklad o pojištění odpovědnosti a jako doklad o pojištění zůstává dle § 2 písm. k) zákona pouze zelená karta vydaná příslušným pojistitelem.

Doklady o pojištění odpovědnosti vydané do 31.5.2008 pozbývají platnosti dnem 31. prosince 2008.

Prokazování existence pojištění odpovědnosti:

1) Od 1.6.2008 do 31.12.2008 – existenci pojištění odpovědnosti pro účely registrace silničních vozidel je možno prokazovat oběma způsoby, tedy dokladem o pojištění nebo zelenou kartou (za předpokladu, že je dokument platný).

2) Od 1.1.2009 – existenci pojištění odpovědnosti pro účely registrace silničních vozidel je možno prokázat pouze zelenou kartou.

Odbor dopravy
MÚ Havlíčkův Brod

Postranní menu