Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.Název: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
Sídlo: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
Organizační forma: obecně prospěšná společnost
IČ: 259 18 974
Bankovní spojení: 2904903359/0800
Statutární zástupce: PaedDr. Pavel Tvrdík, ředitel
Telefon / Fax: 469 623 083
E-mail: pestalozzi%z%pestalozzi.cz
Web: www.pestalozzi.cz

Poslání organizace

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která dlouhodobě a velmi úspěšně poskytuje poradenské, vzdělávací a sociální služby ohroženým a znevýhodněným skupinám obyvatel v České republice s důrazem na kraje Pardubický a Vysočinu. Organizace usiluje o znovuzařazení klientů do společnosti a zlepšení jejich kvality života.

Charakteristika organizace

Předmětem činnosti Centra J. J. Pestalozziho, o. p. s. je provozování Domu na půl cesty v Hrochově Týnci a v Havlíčkově Brodě, Krizových center v Chrudimi a ve Svitavách, Ambulantní péče v Chrudimi, Poradenského centra pro děti a mládež s nařízenou ústavní výchovou v Chrudimi a Sociální rehabilitace.

Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. za dobu své existence pomohlo prostřednictvím svých projektů vyřešit problémy a strádání mnoha dětem a mladým lidem.