Od 1. 1. 2025 přechází město Havlíčkův Brod z místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Předmětem poplatku bude odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci, zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města.

Nový poplatek se netýká podnikatelských subjektů, které mají podle zákona o odpadech povinnost uzavřít smlouvu na odvoz komunálního odpadu z jejich provozoven a kanceláří se svozovou společností oprávněnou přebírat odpady.

Základem pro určení výše poplatku bude kapacita sběrných nádob na směsný komunální odpad evidovaných k dané nemovitosti. Poplatek se netýká nádob na plast a papír, které jsou distribuovány zdarma do domácností,  a jejichž svoz bude nadále zdarma.

Plátcem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je vlastník nemovité věci (v případě podílového spoluvlastnictví jeden ze spoluvlastníků), či společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo. Ohlášení k novému místnímu poplatku je třeba doručit na Městský úřad Havlíčkův Brod, ekonomický odbor,  nejpozději do 30. 1. 2025.

 

Postranní menu