Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův Brod XII.MVČR

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra ČR

Program: Projekty obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2020

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2020

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020

 

Příjemce podpory

 

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Poskytnutá částka

287 550 Kč

Spolufinancování ze zdrojů obecního rozpočtu

  39 000 Kč

Celkový rozpočet projektu

326 550 Kč

 

Stručný obsah projektu:

Letošní projekt navazuje na aktivity, které v projektech v předchozích letech zaznamenaly úspěch při začleňování cizinců na území našeho města, a zároveň je doplněn o aktivity, které se snaží ještě více motivovat cizince ke studiu českého jazyka a propojovat tak světy cizinců a majoritní společnosti. Stěžejní část projektu je věnována vzdělávání cizinců (děti, mládež, dospělí), neboť neznalost českého jazyka je největší bariérou pro realizaci dalších aktivit i pro komunikaci mezi cizinci a občany města. Pro zlepšení komunikace pedagogů základních škol s rodiči žáků cizinců bude z češtiny do rodných jazyků cizinců přeložen dokument, který obsahuje základní informace vztahující se k chodu škol.

 

Aktivity projektu:

Výuka českého jazyka dětí na místních základních školách

Kurz českého jazyka pro dospělé + příprava ke zkoušce A1

Výuka českého jazyka dětí na místní mateřské škole

Zajištění výukového materiálu

Dopravní náklady na účast na Dvousemestrálním zdokonalovacím kurzu k výuce češtiny jako cizího jazyka

Překlad dokumentu – Informace pro rodiče žáků cizinců

Závěrečné vyhodnocení projektu (ověření získaných znalostí, vyhodnocení nejlepších žáků ze ZŠ)

 

Cíl projektu:

Cíle projektu vycházejí ze zájmu města pomoci cizincům přizpůsobit se životu v naší společnosti a zároveň zamezit případným negativním dopadům, které hrozí v souvislosti s nekontrolovatelnou migrací.

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Mesteková
Vytvořeno / změněno: 5.5.2020 / 5.5.2020