Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod 

 

Projekt: „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod“

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.01.01/00/22_004/0000061

 

Název operačního programu: Integrovaný regionální operační program 2021- 2027

Priorita: Zlepšení výkonu veřejné správy

Specifický cíl IROP: 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a  

                                          veřejné orgány

Číslo výzvy ŘO IROP: 4. výzva IROP – Kybernetická bezpečnost – SC 1. 1 (PR)

 

Datum zahájení realizace projektu:         4. 3. 2022

Datum ukončení realizace projektu:       31. 8. 2024

 

                          

Celkové způsobilé výdaje projektu:

10 006 319,00 Kč

Dotace (EU, národní zdroje)

  8 505 371,55 Kč

Spolufinancování města:

 1 500 947,85 Kč

 

Cíl projektu:

 

S ohledem na stále se zvyšující požadavky na zabezpečení informačních systémů je stávající technologické centrum města Havlíčkův Brod již nevyhovující. V rámci projektu budou pořízeny nové produkční servery, disková pole, zálohovací jednotka, záložní zdroje napájení, antispamový systém a potřebné licence softwarových produktů

Modernizací technologického centra dojde nejen k významnému zvýšení kybernetické bezpečnosti, ale rovněž k zásadnímu rozšíření jeho kapacity, výkonu a zajištění vysoké dostupnosti. Na několik dalších let tak bude umožněn bezpečný a spolehlivý provoz celého informačního systému města.