Ing. Jana Fischerová, CSc.

člen zastupitelstva města
Zastupitelstvo města
Občanská demokratická strana