Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 10. 4. 2024 do 25. 4. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v místě mostu ev. č. 34-045 v Havlíčkově Brodě v rozsahu grafické přílohy

od 9. 4. 2024 do 24. 4. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/03421 a na vybraných MK v obci Stříbrné Hory, spočívající v instalaci (odstranění) SDZ a zařízení dle grafické přílohy

od 9. 4. 2024 do 24. 4. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnic č. II/150 v Havlíčkově Brodě v ul. Ledečská, dle grafické přílohy

od 9. 4. 2024 do 24. 4. 2024

Oznámení o pokračování v řízení společného územního a stavebního řízení a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí pro stavbu: „I/38 Havlíčkův Brod, most ev. č. 38 - 062“

od 9. 4. 2024 do 24. 4. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/34719, III/34714, III/34724, III/34715, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy („Uzavírka silnice č. III/34719 v úseku kř. Valečov - Lučice“)

od 8. 4. 2024 do 23. 4. 2024

Doručení rozhodnutí o dodatečném povolení stavby "Nástavba nad garáží u rodinného domu č. p. 2191, ulice Stachanovská, Havlíčkův Brod " veřejnou vyhláškou z důvodu, že není známá adresa účastníků řízení Františka Halamáska, Josefa Halamáska a Marie Muzikářové

od 8. 4. 2024 do 29. 4. 2024

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 29. 4. 2024