Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 11. 4. 2024 do 26. 4. 2024

Záměr prodeje části pozemku č. 887/3 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu konkrétním zájemcům

od 11. 4. 2024 do 26. 4. 2024

Záměr směny pozemku č. 1970/44 v k. ú. Havlíčkův Brod ve vlastnictví města Havlíčkův Brod za část pozemku č. 2824/3 v k. ú. Havlíčkův Brod s konkrétním zájemcem

od 11. 4. 2024 do 16. 5. 2024

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2024

od 10. 4. 2024 do 25. 4. 2024

Doručení oznámení o zahájení stavebního povolení k odběru podzemní vody pro akci „Vrtaná studna“ na pozemku parc. č. 178/8 v k. ú. Boňkov veřejnou vyhláškou z důvodu, že není znám účastník řízení po zemřelé Miloslavě Neuberové

od 10. 4. 2024 do 25. 4. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici první třídy I/34 v místě mostu ev. č. 34-045 v Havlíčkově Brodě v rozsahu grafické přílohy

od 9. 4. 2024 do 24. 4. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na silnici č. III/03421 a na vybraných MK v obci Stříbrné Hory, spočívající v instalaci (odstranění) SDZ a zařízení dle grafické přílohy

od 9. 4. 2024 do 24. 4. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnic č. II/150 v Havlíčkově Brodě v ul. Ledečská, dle grafické přílohy