Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

Zobrazeno 23. 5. 2023 do 7. 6. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 153d stezky pro pěší a cyklisty Ledečská - Perknov v Havlíčkově Brodě, dle grafické situace

Zobrazeno 23. 5. 2023 do 7. 6. 2023

Záměr zřízení věcného práva stavby na pozemku č. 3051/1 v k.ú. Havlíčkův Brod

Zobrazeno 23. 5. 2023 do 16. 6. 2023

Dražební vyhláška 49716/M

Zobrazeno 23. 5. 2023 do 7. 6. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích č. 69d a 144c v obci Havlíčkův Brod v parku Budoucnost a v ul. U Trojice, v rozsahu dle grafické přílohy

Zobrazeno 22. 5. 2023 do 6. 6. 2023

Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání o umístění stavby "Kanalizace a ČOV Olešná"

Zobrazeno 22. 5. 2023 do 6. 6. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 78c v Havlíčkově Brodě v ulici Nad Rybníkem, dle grafické přílohy

Zobrazeno 22. 5. 2023 do 12. 6. 2023

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 12. 6. 2023