Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 20. 5. 2024 do 4. 6. 2024

Rozhodnutí o společném povolení - „Zkapacitnění vodovodu Modlíkov“

od 20. 5. 2024 do 4. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/350, č. III/35211 a vybraných MK v Přibyslavi, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy („Přibyslavský běh 2024“)

od 17. 5. 2024 do 3. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/1314 a vybrané MK v obci Štoky, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy

od 17. 5. 2024 do 3. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 7c v Havlíčkově Brodě v ul. Bratří Čapků, dle grafické přílohy

od 17. 5. 2024 do 3. 6. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích: silnice č. III/34740 v cca 7,7 km - cca 8,3 km (Krásná Hora); silnice č. III/34740 v cca 10,15 km - cca 10,45 km (Mozolov); silnice č. III/34765 v cca 6,1 km - 6,669 km (Krásná Hora); silnice č . III/34765 v cca 4,15 km - 4,5 km (Bratroňov); silnice č. III/34769 v cca 0,0 km - 0,15 km (Krásná Hora); silnice č. III/34752 v cca 1,8 km - 2,8 km (Bezděkov), silnice č. III/34753 v cca 0,0 km - 0,2 km (Bezděkov); silnice č. III/34753 v cca 0,7 km - 1,2 km

od 17. 5. 2024 do 3. 6. 2024

Doručení oznámení seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení stavby „Rekonstrukce mostu přes inundační území Šlapanky, ul. Mírová, Havlíčkův Brod, Mírová“ veřejnou vyhláškou z důvodu, že není znám účastník řízení

od 16. 5. 2024 do 31. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnici II/150, III/03810 v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, Smetanově náměstí, v ul. Horní, Dolní, Husova, Štáflova, Žižkova, Na Ostrově, Nádražní a Jihlavská („Slavnosti Amylonu“)