Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 19. 6. 2024 do 4. 7. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Husitská, Kyjovská a Polní, dle grafické přílohy

od 19. 6. 2024 do 4. 7. 2024

Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby: „Veřejné osvětlení - I. etapa, Lidická, Havlíčkův Brod (stávající světelný bod č. 4344 - stávající světelný bod č. 3959)

od 19. 6. 2024 do 4. 7. 2024

Záměr pronájmu/pachtu pozemků - pozemkových parcel dle KN parc. č. 570/3, parc. č. 569/2, parc. č. 569/4, parc. č. st. 644, parc. č. st. 643, všechny v k. ú. Perknov

od 19. 6. 2024 do 19. 7. 2024

Dražební vyhláška 55049/M

od 19. 6. 2024 do 19. 6. 2027

Smlouva o poskytnutí individuální finanční podpory - Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s.

od 18. 6. 2024 do 3. 7. 2024

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ na části k. ú. Mírovka - pozemky dle KN parc. č. 929/14 a 931/4

od 18. 6. 2024 do 3. 7. 2024

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ na části k. ú. Suchá u Havlíčkova Brodu - pozemky dle KN parc. č. 2102/1 a 2124