Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 29. 5. 2024 do 13. 6. 2024

Zápis ze závěrečného jednání v řízení o JPÚ v k. ú. Květnov

od 29. 5. 2024 do 13. 6. 2024

Doručení rozhodnutí ve věci stavebního povolení a odběru podzemní vody pro akci „Vrtaná studna“ na pozemku parc. č. 178/8 v k. ú. Boňkov veřejnou vyhláškou z důvodu, že není znám účastník řízení po zemřelé Miloslavě Neuberové

od 29. 5. 2024 do 30. 6. 2024

Výběrové řízení na pozice Učitel/ka ZŠ pro výuku ČJ/ AJ a MAT/ IT/ FYZ

od 29. 5. 2024 do 28. 6. 2024

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v části k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu

od 28. 5. 2024 do 18. 6. 2024

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky el. energie dne 18. 6. 2024

od 28. 5. 2024 do 12. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 28b v Havlíčkově Brodě v ul. Prokopa Holého, dle grafické přílohy (přípojka knn v rámci st. akce „HB Havlíčkův Brod, č. parc. 1736/1 knn“)

od 28. 5. 2024 do 12. 6. 2024

Rozhodnutí - společné povolení na stavbu „I/38 Havlíčkův Brod, most ev. č. 38-062“