Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 8. 12. 2023 do 25. 12. 2023

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na KM ul. Jiráskova v Golčově Jeníkově v úseku od křižovatky s ul. Nová směrem ke křižovatce se silnicí č. I/38, dle grafické přílohy

od 8. 12. 2023 do 25. 12. 2023

Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Jiráskova v Golčově Jeníkově v úseku od křižovatky s ul. Nová směrem do centra až k č.p. 226, dle grafické situace

od 8. 12. 2023 do 28. 12. 2023

Informace o vydání závěru zjišťovacího řízení záměru "ČOV Havlíčkův Brod - doplnění kalového hospodářství"

od 7. 12. 2023 do 22. 12. 2023

Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Dlouhoveský potok na území Kraje Vysočina v úseku říční kilometr 0,000 - 6,290

od 7. 12. 2023 do 22. 12. 2023

Oznámení o návrhu OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek pro stanovení místní úpravy provozu na silnici č. II/344 a na MK č. 10b ul. Chotěbořská v místě křižovatky se silnicí č. I/34 (obchvat) v Havlíčkově Brodě, spočívající ve zrušení a instalaci SDZ a VDZ dle grafické přílohy

od 7. 12. 2023 do 22. 12. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 69d v Havlíčkově Brodě v ul. U Stadionu, dle grafické přílohy (oprava havárie vodovodního řadu v Havlíčkově Brodě v ul. U Stadionu u č.p. 2777)

od 6. 12. 2023 do 21. 12. 2023

Prodloužení platnosti rozhodnutí na stavbu: H. Brod, TS 0013 - TS 0673, vedení kvn, ZOK