Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 1. 12. 2023 do 12. 12. 2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje č. 07/2023, které se bude konat dne 12. 12. 2023

od 1. 12. 2023 do 18. 12. 2023

Záměr pronájmu části pozemku poz. parc. č. 2745/18 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 29. 11. 2023 do 14. 12. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 59c v Havlíčkově Brodě v ul. Na Losích, dle grafické přílohy (oprava havárie vodovodního řadu u č. p. 738 a č. p. 297)

od 29. 11. 2023 do 14. 12. 2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu – Nařízení města Havlíčkův Brod č. 11/2023

od 29. 11. 2023 do 14. 12. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na části místních komunikací č. 24d a 97c (chodníky) v Havlíčkově Brodě v ul. Horní a Příčná, dle grafické přílohy (sanace zdiva domu č.p. 194)

od 28. 11. 2023 do 13. 12. 2023

Oznámení o uložení písemnosti - Edita Cinová, Havlíčkův Brod, Mírová 413

od 28. 11. 2023 do 13. 12. 2023

Oznámení o uložení písemnosti - Andrea Dzurková, Klára Stejskalová, Lukáš Andrej Stejskal a Oliver Stejskal, Havlíčkův Brod, Mírová 413