Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 9. 5. 2024 do 24. 5. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na ÚK č. U41 a U42 v k.ú. Štoky a k.ú. Studénka u Štoků, spočívající v instalaci SDZ dle přiložené grafické situace

od 9. 5. 2024 do 24. 5. 2024

Oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

od 9. 5. 2024 do 24. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 22b v Havlíčkově Brodě v ul. Na Výšině, dle grafické přílohy

od 9. 5. 2024 do 24. 5. 2024

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci č. 21b v ul. Na Valech v Havlíčkově Brodě u č.p. 262, spočívající v odstranění stávajícího SDZ a instalaci nového SDZ č. B 28 a DT č. E 13 dle přiložené grafické situace

od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II., III. tříd a vybraných MK v souvislosti s prováděním stavebních prací na rekonstrukci části el. vedení v komunikacích, vyznačením uzavírky provozu na silnici č. III/3486 v Úsobí a vyznačením objízdné trasy

od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024

OOP o stanovení záplavového území drobného vodního toku Jitkovský potok v úseku od ústí do Borovského potoka po ř. km 7,236

od 7. 5. 2024 do 22. 5. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v Havlíčkově Brodě v ul. Na Výšině, Na Spravedlnosti a Pražská, dle grafické přílohy (oprava komunikace po výkopech pro inženýrské sítě domu č.p. 2988)