Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

od 13. 6. 2024 do 28. 6. 2024

Záměr prodeje pozemku stč. 3976 v k. ú. Havlíčkův Brod

od 13. 6. 2024 do 28. 6. 2024

Záměr prodeje částí pozemků č. 2036/46, 2040/3, 2036/47 a 2040/7 v k. ú. Havlíčkův Brod

od 13. 6. 2024 do 28. 6. 2024

Záměr prodeje věcného práva stavby na části pozemku č. 2457/42 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 13. 6. 2024 do 28. 6. 2024

Záměr prodeje věcného práva stavby na části pozemku č. 659/60 v k. ú. Havlíčkův Brod konkrétnímu zájemci

od 13. 6. 2024 do 28. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III. tříd a vybraných MK v souvislosti s vyznačením uzavírky provozu na silnici č. III/0389 mezi Rozňákem a Zbožicí a vyznačením objízdné trasy pro vozidla VLOD dle grafické přílohy

od 13. 6. 2024 do 28. 6. 2024

Oznámení o vydání Změny č. 2 ÚP Věž

od 12. 6. 2024 do 27. 6. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/34714 v a za obcí Radostín ve směru na obec Lučice, spočívající v instalaci PDZ dle grafické přílohy