Úřední deskaKategorie úřední desky

Výpis článků

Zobrazeno 23. 3. 2023 do 7. 4. 2023

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci č. 2b ulice Beckovského v obci Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy

Zobrazeno 23. 3. 2023 do 7. 4. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 17c a 23d v Havlíčkově Brodě na Havlíčkově náměstí, dle grafické přílohy

Zobrazeno 23. 3. 2023 do 7. 4. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci č. 118c v Havlíčkově Brodě v ulici Stachanovská, dle grafické přílohy

Zobrazeno 23. 3. 2023 do 7. 4. 2023

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání o umístění stavby "Komunikační propojení ulic Bratříků a Ječná, Havlíčkův Brod"

Zobrazeno 23. 3. 2023 do 7. 4. 2023

Oznámení o uložení písemnosti - Papež Jiří, Horní náměstí 300, Humpolec

Zobrazeno 22. 3. 2023 do 6. 4. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/3472 v km 3,700 - 4,221 v místní části Janovec obce Lučice, dle grafické přílohy

Zobrazeno 22. 3. 2023 do 6. 4. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici třetí třídy č. III/03811 v km 1,500-2,000, provizorní kom. III/03811, v k. ú. Havlíčkův Brod, dle grafické přílohy